Djurvälfärd

Coop prioriterar svenskt kött, främjar djurens naturliga beteende, ekologiskt och ställer höga och tydliga krav på antibiotikaanvändning på både svenskt och importerat kött.

Coops djurvälfärdsarbete grundar sig i organisationens policy för hållbar utveckling som innebär att vi ska främja en god djurhållning, aktivt stödja produktionsmetoder som minimerar lidande och möjliggör ett naturligt beteende hos djuren.

Coop prioriterar svenskt kött och gällande färskt kött under våra egna varumärken är ca 98 % av svenskt ursprung. Sverige har den hårdaste djurskyddslagstiftningen i världen och den lägsta antibiotikaanvändningen inom EU. Svensk produktion leder även till att landskapen hålls öppna och att landsbygden får möjlighet att utvecklas. Coop har även lyckats fasa ut ägg från burhöns ur sortimentet, och sedan 2015 säljer vi enbart ägg från frigående hönor. Detta är mervärden som många av Coops kunder efterfrågar.

Ekologiskt kött

Med bättre livsvillkor och omsorg för miljön, jobbar Coop stadigt med att öka andelen av ekologiskt kött i våra butikers sortiment. Alla djur i ekologisk produktion får gå ute, de får större utlopp för deras naturliga beteende och de har alltid tillgång till ekologiskt foder.

Lammen går ute, grisarna får böka och korna får fri tillgång till mat, så ser det ut på gårdarna som producerar Änglamark KRAV-märkt kött. 

Träffa Sveriges ekohjältar. Anders Karlsson, på Tjuvsta Gård utanför Enköping, föder upp cirka 1500 grisar enligt KRAV:s regler.

Att köttet är KRAV- certifierat innebär att inga kemiska bekämpningsmedel används och djuren får ekologiskt foder som har producerats på gården. Djuren får också större utlopp för sitt naturliga beteende. Möt fler av våra ekohjältar>

Ursprungsmärkning

När det gäller Coops egna varumärken skriver vi ursprungsland på all köttråvara i produkter som innehåller mer än 10 % kött. Konsumenten ska kunna se var en köttingrediens kommer ifrån och vi ska alltid vara ärliga och transparenta med sådan information. Vi ställer även krav på soja som är en del av fodret. Läs mer om soja i foder >

Sverige är idag inte självförsörjande gällande kött. Detta innebär att vi behöver importera kött till Sverige för att möta efterfrågan. Vid import av kött och andra animaliska produkter ställer Coop djurvälfärdskrav som går utöver EU-lagstiftningen. Vi har endast ett fåtal leverantörer av importerat kött och dessa har vi ett väldigt nära och transparent samarbete med. Coops krav för djurvälfärd följs upp med revisioner på slakterier samt hos primärproducenter. Vi kan därför känna oss trygga med att det kött som säljs i Coops butiker kommer från djur som fötts upp under goda förhållanden.

Vi får ofta frågan om hur vi kan sälja Halal-märkt från konsumenter som är oroliga att djuren ska ha slaktats utan bedövning. Coop har ett krav på att alla djur ska ha slaktats med bedövning, oavsett om det är Halal-märkt eller inte.

Endast ansvarfull antibiotikaanvändning hos Coops leverantörer

Coop har under många år jobbat för att minska onödig antibiotikaanvändning i köttproduktion. Hög användning av antibiotika leder till ökad antibiotikaresistens vilket kan få stora konsekvenser i sjukvården när de antibiotika som vi använder idag inte längre blir verksamma. Antibiotika ska endast användas för att behandla sjuka djur och då på individnivå. Leverantörer som inte kan visa en ansvarsfull antibiotikaanvändning väljs bort. För att säkerställa att dessa krav verkligen efterlevs så kontrollerar Coop produktionen i hela kedjan, ända ner på gårdsnivå. Det är ett omfattande och krävande arbete men alla i samhället måste dra sitt strå till stacken i denna viktiga globala fråga.

Bättre griskött

Coop prioriterar svensk griskött men för att kunna möta efterfrågan och vara konkurrenskraftiga säljer vi även produkter med kött av andra ursprung. För importerat griskött har Coop tagit fram kriterier som går utöver EU-lagstiftningen gällande:

  • Utrymme för grisarna
  • Suggans fixering ska begränsas till digivningsperioden
  • Användning av halm eller annan stimulerande sysselsättning
  • Låg antibiotikaanvändning (vilket leverantören ska kunna visa statistik över)
  • Begränsad svanskupering

Allt importerat färskt griskött som Coop säljer lever upp till ovanstående kriterier. Att detta efterlevs följs upp och dokumenteras. Vi eftersträvar även att all grisråvara i charkprodukter under Coops egna varumärken ska leva upp till dessa kriterier. För att konsumenterna ska ges möjlighet till medvetna val skriver vi en * efter ursprungslandet om grisköttet kommer från gårdar som är kontrollerade att de följer kriterierna för ”bättre griskött”.

Vad är Coops inställning till att GMO i djurfoder?

Idag är i princip allt svenskt kött på Coop uppfött på GMO fritt foder. Vi har en dialog med våra leverantörer om i vilken utsträckning de kan garantera GMO-fritt foder till de djur som ger oss vår mat. Vi kommer att undersöka hur vi i framtiden kan ställa nya krav inom ramen för vår djurvälfärds -och hållbarhetsstrategi. Vill man som kund vara helt säker på att djuret är uppfött på GMOfritt ska man välja ekologiskt kött, till exempel i Änglamarkssortimentet.

Hållbar sojaproduktion

Coop arbetar för att sojaproduktionen ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Möt våra ekohjältar

Vi på Coop samarbetar med flera ekologiska gårdar. Det är dessa lantbrukare som gör det möjligt för oss att erbjuda ekologiska alternativ i våra butiker. Här kan du stifta närmare bekantskap med några av Sveriges ekohjältar.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies