Ignita

Ignitia

Vad är Ignitia?

Ignitia är det första mycket exakta, skalbara tropiska väderprognosföretaget. Vi har utvecklat en skräddarsydd vädermodell för troperna som skapar GPS-specifika prognoser som är dubbelt så exakta som befintliga modeller. Vi skickar dessa till bönder via enkla SMS så att de kan fatta bättre jordbruksbeslut

Vilken förändring hoppas ni åstadkomma?

Vårt mål är att tillhandahålla lättillgängliga och tillförlitliga väderprognoser till mer än en miljon bönder i Västafrika i slutet av 2018. Att ha tillgång till högkvalitativa väderprognoser innebär att de kan fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt: tidpunkten är viktig för åtgärder som plantering, applicering av gödselmedel och skörd. Framåt hoppas vi kunna erbjuda vår väderprognosteknik över hela troperna. Klimatförändringar och väder påverkar såväl individer som regioner, och livsmedelssäkerheten har en ökande påverkan på frågor som hälsa, fred och resursanvändning. Om vi ​​kan ge ökad stabilitet, säkerhet och planeringsförmåga kring någonting så enkelt men ändå så omfattande som vädret kan vi hjälpa regeringar, samhällen och individer göra korta och långsiktiga planer för att förbättra sina liv.

Varför är problemet viktigt?

Med en befolkning som förväntas överstiga 9 miljarder år 2050, kommer ökad jordbrukseffektivitet vara nyckeln till en hållbar och rättvis värld. Genom att ge bönder, ofta några av de fattigaste i världen, verktyg och information för att växa mer och öka avkastningen, ger vi dem möjlighet att ge mat till sina familjer och att lyfta sig själva och deras samhällen ur fattigdom. Jordbruket sysselsätter fler människor än något annat i regionen och om vi kan förbättra försörjningen och minska både risk och avfall för dessa bönder, kan vi få en betydande inverkan på hela regionen - särskilt i samband med klimatförändringar.

Varför ska ni vinna?

Vi har skapat en lösning som är mycket effektiv, prisvärd och skalbar. Den behandlar globala frågor som livsmedelssäkerhet, hälsa och klimatförändringar på ett sätt som är hållbart och bemyndigar dem vid pyramidens botten. Att ge dessa jordbrukare den information som de behöver för att få ut så mycket som möjligt av de begränsade resurser som de har kommer att vara avgörande för att ge mat till världens växande befolkning utan att utmana eller förstöra jordens naturliga ekosystem.

Läs mer om Ignita >

Rösta

Webb-röstningen är avslutad. Vinnaren av Änglamarkspriset presenteras på Sollidenscenen på Skansen den 3 september.