Styrelse

 • Nina Jarlbäck, f. 1946
 • Maj-Britt Johansson Lindfors, f. 1950
 • Göran Lindblå, f. 1954
 • Sune Dahlqvist, f. 1948
 • Hans Eklund, f. 1954
 • Glenn Ericsson, f. 1952
 • Ingrid Karlsson, f. 1959
 • Anders Stake, f. 1956
 • Karl-Petter Thorwaldsson, f. 1964
 • Rose-Marie Borgström, f. 1959
 • Jeanette Franzén, f. 1972
 • Per Ribacke, f. 1972

Nina Jarlbäck, f. 1946

Ordförande i KFs styrelse sedan 2002, styrelseledamot sedan 1995. Styrelseordförande i Konsumentföreningen Svea, styrelseordförande i Folksam Liv, Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser samt styrelseledamot i Riksbyggen. Tidigare kommunalråd och ledamot av statliga styrelser.

Maj-Britt Johansson Lindfors, f. 1950

Vice ordförande sedan 2008. Styrelseledamot sedan 2006. Styrelseordförande i Konsum Nord. Ekonomie doktor med fokus på strategisk utveckling och förändring. Chef för Ledarskapsakademin vid Handelshögskolan i Umeå. Styrelseledamot i Nordiska Centret vid Fudan University, Shanghai.

Göran Lindblå, f. 1954

Vice ordförande i KFs styrelse sedan 2007, styrelseledamot sedan 1999. Vd och koncernchef i OK ekonomisk förening. Journalist. Arbetande styrelseordförande i OKQ8 AB, styrelseordförande KFO och vice ordförande Folksam Sak.

Sune Dahlqvist, f. 1948

Styrelseledamot sedan 2006. Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm. Förhandlingskonsult Hyresgästföreningen Region Stockholm (förhandlingschef 1996–2005). Styrelseledamot Folksam Liv.

Hans Eklund, f. 1954

Styrelseledamot sedan 1997. Vice styrelseordförande i Konsumentföreningen Svea.Juris doktor. Universitetslektor och studierektor vid Juridiska Institutionen, Uppsala universitet. Lekmannarevisor i Folksam och KP Pension & Försäkring.

Glenn Ericsson, f. 1952

Styrelseledamot sedan 2008. Vd i Kristianstad-Blekinge Konsumentförening. Tidigare vd i Koop Sydöst, chef för Obs! i Hässleholm och marknadschef för Luma i Karlskrona. Utbildningar Vår Gård och IFL Företagarutbildning.

Ingrid Karlsson, f. 1959

Styrelseledamot sedan 2004. Styrelseledamot i Konsumentföreningen Väst. Städchef SU/Sahlgrenska Göteborg. Lång arbetslivserfarenhet och har gått flera ledarskapsutbildningar samt KFs styrelseutbildning.

Anders Stake, f. 1956

Styrelseledamot sedan 2004. Vd i Konsumentföreningen Gävleborg. Ekonom. Styrelseledamot i Kooperationens Förhandlingsorganisation KFO.

Karl-Petter Thorwaldsson, f. 1964

Styrelseledamot sedan april 2009. Ordförande i ABF. Styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm sedan 2006. Tjänstledig ombudsman IF-Metall.

Rose-Marie Borgström, f. 1959

Styrelseledamot sedan hösten 2008. Tidigare suppleant från och med hösten 2005. Arbetstagarrepresentant Handelsanställdas förbund. Säljare Coop Konsum Nora.

Jeanette Franzén, f. 1972

Styrelseledamot sedan 2007. Arbetstagarrepresentant Handelsanställdas förbund. Handläggare KF Sparkassa. Avgick från styrelsen vid årsskiftet 2009/10.

Per Ribacke, f. 1972

Suppleant sedan 2008. Arbetstagarrepresentant Handelsanställdas förbund. Styrelseledamot Cikab, lagerarbetare Coops terminal i Växjö.

KF logotyp Verksamhetsberättelse
2009