Student över 26

Vanliga frågor om medlemskapet

 • Hur vet jag vilken konsumentförening jag tillhör?

  Pil

  Din konsumentförenings namn står på ditt Coop-kort.

 • Varför måste jag betala 100 kr för att bli medlem?

  Pil

  Coop-kortet är ett medlemskort i en konsumentförening som ingår i Kooperativa Förbundet. Det är till den föreningen som du betalar en insats. Om du någon gång väljer att gå ur föreningen får du tillbaka insatsen.

 • Hur fungerar mitt medlemskap i min konsumentförening?

  Pil

  Din konsumentförening arbetar lokalt för de kooperativa värderingarna. Coop-kortet är ditt synliga bevis på medlemskapet i konsumentföreningen och nyckeln till att kunna ta del av hela det kooperativa erbjudandet.

  Som medlem kan du föra fram dina åsikter och förslag till din konsumentförening skriftligen i så kallade motioner. Om majoriteten av övriga medlemmar tycker som du så antas förslaget av föreningen och blir genomfört. Motionen ska skickas till styrelsen i den förening där du är medlem. Den ska vara skriftlig och undertecknad. Ange också din adress och ditt medlemsnummer. Medlemsnumret hittar du på årssaldobeskedet från föreningen eller via din förening.

  Ta kontakt med din förening och fråga när motionen senast måste vara inlämnad för att kunna behandlas på den årliga stämman. Din förening kan också ge information om andra, snabbare vägar till medlemsinflytande och dialog med föreningen, utöver att skriva motioner.

  Kontakta din konsumentförening för mer information om den lokala verksamheten.

  Hitta din lokala konsumentförening