Tävlingsvillkor för Liseberg

Genom att delta i tävlingen godkänner du följande villkor nedan;

 • Deltagande i tävlingen
  Du måste vara medlem i Coop och minst 18 år för att vara med och tävla. Personer som är anställda hos oss eller Coop får inte vara med och tävla. Det gäller även samarbetspartners, reklam- och mediabyråer, leverantörer och närmsta familjemedlemmar samt de som bor i samma hushåll som den anställde. Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare som inte följer villkoren.

  Anmälan måste uppfylla alla krav som nämns i tävlingsvillkoren och anmälan som  inte uppfyller kraven ovan eller är ofullständig blir ogiltiga. Du kan inte delta mer än en gång per tävling. 

  Tävlingsperiod: För att ha chans att vinna behöver vi få in ditt svar senast den 31 juli. Bidrag som kommer Coop tillhanda efter det att tävlingen är avslutad kommer inte att räknas med.

  Allt som krävs för att vara med och tävla är att du delar ditt bästa sommartips eller din bästa upplevelse på Instagram och använder #coopsommar. Motivera med max 30 ord varför just du ska vinna. Du måste ha ett offentligt/öppet konto för att kunna tävla.

 • Om upphovsrätt till inskickat material
  När du skickar in ditt bidrag till tävlingen, överlåter du upphovsrätten till bidraget till oss. Det innebär att vi får använda ditt bidrag, utan begränsning i tid, på valfritt sätt i vår verksamhet. Genom att tävla garanterar du att innehållet (bilder/texter) är dina, och att du har alla rättigheter till innehåller som krävs för att delta i tävlingen.

  Coop ansvarar inte för fel vid genomförandet av tävlingen som inte beror på oss, eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen. Vi friskriver oss från ansvar förluster, kostnader, skador (direkta eller indirekta) eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av denna friskrivning eller i anledning av tävlingen med beaktande av de begränsningar som kan följa av tvingande lag.

  Denna tävling är inte sponsrad, organiserad eller administrerad av Instagram eller andra tredje parter om inte så uttryckligen anges.

 • Behandling av personuppgifter
  För att genomföra tävlingen och kunna kontakta samt tillkännage vinnarna behöver vi hantera personuppgifter. Det kan vara ditt namn, din mejladress, ditt telefonnummer och eventuella uppgifter som du lämnar till oss i ditt bidrag. Genom att delta i tävlingen godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. I vår Integritetspolicy som du hittar på coop.se hittar du dina rättigheter.

 • Vinsten
  Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren. 

  Vinsten bestående av ett årskort på Liseberg är värd 295 kr och kan inte bytas mot kontanter eller mot andra varor.

  Coop kommer att offentliggöra vinnarnas namn och kungöra tävlingsresultatet som en del av vår marknadsföring. Brott mot lag eller tävlingsvillkoren innebär att vinnaren diskvalificeras och att vinsten blir ogiltig. Om vinnaren inte svarar inom 7 dagar, inte kan kontaktas eller inte uppfyller kraven för vinsten och deltagande blir vinsten ogiltig och en ny vinnare utses.

 • Så utses vinnarna
  Ditt tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av Johanna Frank (Coop), Anton Nyman (Coop) och Anna Zettergren (Liseberg). Beslutet går inte att överklaga. 

  Vinnarna presenteras på och kontaktas genom Instagram eller e-postkommer samt på coop.se den 3 augusti.