Logga in för att se och använda dina poäng

Köp 1000 bin

30 000 poäng

Köp 1000 bin

Svenska Bin. Bi-Happy #bevarasurret. Bli en bi-ambassadör! Vill du vara med och samla in pengar för fler bin i Sverige? Pengarna går till att sätta ut bisamhällen på en bivänlig plats på den ort där du bor. Ju fler som samlar, desto fler pollinerande bisamhällen och desto mer lokal honung. Tillsammans kan vi pollinera mera. Genom att skänka dina poäng blir bin bidrar du till en lokal bikupa och bättre pollinering i din närmiljö. 100 bin motsvarar poäng till ett värde av 30 kr. Ett bisamhälle består av 20.000–50.000 bin.

Logga in och se om dina poäng räcker till.


Svenska Bin, en ideell förening som samlar de 13.000 biodlare som odlar bin både som yrke och hobby runt om i landet. En tredjedel av alla livsmedel på butikshyllorna är helt beroende av att humlor och bin finns till och gör sitt jobb, dvs pollinerar. De flitiga insekterna är hotade av ensidig odling, kemiska medel och kvalster såväl i Sverige som i övriga världen. I och med denna vara kan du bidra till att fler honungsbin i Sverige.
När du tar den här poängvaran överförs 300 kr till Svenska Bin. Du får ett bekräftelsemail på att ditt bidrag har skickats iväg.