En biobiljett
En biobiljett
Du får en biobiljett som gäller på valfri film hos Filmstaden.
12 000 poäng
Detta får du:
En biobiljett som gäller på valfri ordinarie föreställning hos Filmstadens biografer i hela Sverige.
Giltighetstid:
Biljetten är giltig i 6 månader från inköpsdatum och finns i både pappersform och som digital värdekod.
Övriga villkor:
  • Gäller på valfri film hos Filmstaden.
  • Gäller på ordinarie föreställning och 3D- visning. Värdekoden kan även användas på IMAX mot extra tillägg.
  • För att se vilka orter du kan använda biljetten, gå in på www.filmstaden.se/biografer/.