Vaccinationsbidrag 255 kr
Vaccinationsbidrag 255 kr
Vaccine Forward är en svensk insamlingsorganisation för inköp och distribution av Covid-19 vaccin till världens 92 fattigaste ekonomier till förmån för GAVI (Globala Vaccinalliansens) COVAX AMC. Miljarder människor lever i länder som inte har pengar att vaccinera sin egen befolkning, inte ens sin egen sjukvårdspersonal. Just nu saknas det många miljarder kronor. Om vi alla hjälps åt kan vi tillsammans få slut på pandemin. För ingen är säker förrän alla är säkra. För 255 kronor kan du ge 3 doser vaccin till en av de fattigaste ekonomierna i världen.
25 500 poäng
Detta får du:
250 kr (motsvarande 3 vaccindoser) doneras till insamlingsorganisationen Vaccine Forward, där ditt bidrag används till att vaccinera personer i världens fattigaste länder. Läs mer på www. vaccineforward.org.