Bekämpa hungerpandemin 50 kr
Bekämpa hungerpandemin 50 kr
We Effect är en biståndsorganisation som arbetar i 24 av världens fattigaste länder. I samband med coronaviruset riskerar miljontals människor att drabbas av svält. Tiden att hjälpa är nu och varje krona räknas. Genom hjälp till självhjälp får världens fattiga mat på bordet och kunskaper för att klara sig själva. För ytterligare info, läs mer på www. weeffect.se/hungerpandemi.
5 000 poäng
Detta får du:
50 kr doneras till biståndsorganisationen We Effect och insamlingskampanjen ”Hela Sverige mot Hungerpandemin”. Ditt bidrag används till att förhindra den största hungerkatastrofen världen har sett på över 50 år.