Popcorn-meny
Popcorn-meny
Mellan dricka + mellanpopcorn.
6 000 poäng
Detta får du:
En QR-kod som gäller som betalning för en popcorn-meny (mellan läsk+ ordinarie mellanpopcorn) hos Coops partner Filmstaden.
Giltighetstid:
Koden är giltig i minst 6 månader från det att poängväxlingen görs
Övriga villkor:
Detta värdebevis gäller endast för ordinarie mellanpopcorn-meny och går ej att använda för betalning av övriga produkter i Filmstadens kiosker.