Klimatkompensation flyg 3h
Klimatkompensation flygresa 3h t/r
När du flyger påverkar du miljön. Genom detta poänguttag har du köpt klimatkompensation som motsvarar 3 timmars flygresa tur och retur. Ordinarie pris 313 kr. Klimatkompensation innebär att man kompenserar för en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte kunnat undvika att släppa ut. Vi-skogens klimatkompensation sker via trädplantering och hållbara jordbruksmetoder i västra Kenya. Projektet sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter och bekämpar klimatförändringar och fattigdom på samma gång.
31 300 poäng
Detta får du:
Klimatkompensation som motsvarar 3 timmars flygresa tur och retur. Läs mer på viskogen.se