Bekämpa fattigdom 50 kr
Bekämpa fattigdom 50 kr
We Effect är en biståndsorganisation som arbetar i 24 av världens fattigaste länder. Med lite hjälp från dig kan fler ta steget ur fattigdom, för gott. Genom hjälp till självhjälp får världens fattiga mat på bordet och kunskaper för att klara sig själva.
5 000 poäng
Detta får du:
50 kr doneras till biståndsorganisationen We Effect. Ditt bidrag används till att skapa en rättvisare värld och utrota fattigdomen.