För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies

Köp 300 bin
Köp 300 bin
Bi-Happy #bevarasurret. Bli en bi-ambassadör! Antalet bin minskar dramatiskt världen över. Utan bin skulle butikerna gapa tomma på frukter, bär och grönsaker. Som en del av att uppmärksamma binas viktiga roll för vår matproduktion i Sverige och världen har vi lanserat initiativet #bevarasurret. Genom att växla in sina medlemspoäng kan vi bidra till att sätta ut bikupor på en bivänlig plats på den ort där du bor. Ju fler som samlar, desto fler pollinerande bisamhällen och desto mer lokal honung. 300 bin motsvarar poäng till ett värde av 90 kr. Ett bisamhälle består av 60.000 bin.
9 000 poäng
Svenska Bin, en ideell förening som samlar de 13.000 biodlare som odlar bin både som yrke och hobby runt om i landet. En tredjedel av alla livsmedel på butikshyllorna är helt beroende av att humlor och bin finns till och gör sitt jobb, dvs pollinerar. De flitiga insekterna är hotade av ensidig odling, kemiska medel och kvalster såväl i Sverige som i övriga världen. I och med denna vara kan du bidra till fler honungsbin i Sverige. Tack vare våra medlemmar har vi redan satt ut 17 stycken bikupor runt om i Sverige. Se vår bikupe-karta här.