Medlemspanelen tycker till om ägarombud

I de elva största konsumentföreningarna har medlemmarna röstat fram sina ägarombud. Nu utvärderar vi systemet med ägarombud.

Ägarombud är de som ska representera medlemmarna i deras förening och deras Coop-butik.

På KF stämma 2019 bifölls en motion om att utvärdera systemet med ägarombud. Under vintern 2020 har vi därför gjort precis det. Dels genom kvalitativa fokusintervjuer med ett antal ägarombud, enkäter till butikscheferna och ordförandena i föreningarna, men också genom att fråga er som medlemmarna vad ni tycker om ägarombuden. Känner ni till ägarombuden? Vad vill ni att ägarombuden ska göra? Hur ser ni på ägarombudsrollen framåt?

Resultaten som vi har fått genom de olika undersökningarna kommer att presenteras på KF stämma och kommer att ligga till grund för hur vi på olika sätt kan stärka både ägarombuden och medlemsdemokratin ytterligare. Det kan vi göra tack vare att vi har fått så många bra svar från er, våra kloka medlemmar, som gör oss bättre tillsammans!

Fanny Persson
Medlemschef
Kooperativa Förbundet KF