Använd poäng

  • Poängen som tjänats in via köp och betalning i Coops butiker registreras direkt. Övriga extrapoäng (betalning med betalkort utanför Coops butiker, hos våra partners och via kampanjer) registreras med viss fördröjning.

  • För poäng som tjänats in vid köp hos Coop och/eller hos våra partners finns i dagsläget ingen begränsning hur många poäng totalt ett hushåll kan tjäna. Dock finns det ett maxtak på 235 500 poäng per månad (motsvarande 50 000 kr), för köp hos Coop. Även vid köp med Coops betalkort utanför Coop finns det en maxgräns på 50 000 poäng per månad.

  • Poängen är giltiga för uttag under 3 år (36 månader). Därefter förfaller de och poängsaldot minskas med de poäng som förfallit. Poäng förfaller månadsvis den sista i månaden. Exempel: Poäng insamlade under mars 2017 förfaller sista mars 2020.