Wc-Sticks Ocean

Wc-Sticks Ocean

Domestos. 5st.
Jfr-pris 4,99 kr/st.

24:95 /st

Frätande
Alltid Lågt Pris
Frätande
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Irriterar huden.
lnnehåller: Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Övrigt
EAN kod: 8712561175159

Andra tittade också på

Wc-Rent
Svanenmärkt

Wc-Rent

Änglamark 750 ml. Jfr-pris 30,00 kr/lit.

22:50 /st

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Duck 1 st. Jfr-pris 61,95 kr/st.

61:95 /st

5 In 1 Marine

5 In 1 Marine

Duck 41 g. Jfr-pris 608,54 kr/kg.

24:95 /st

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Duck 6 st. Jfr-pris 35,95 kr/st.

35:95 /st

Wc Active Marine

Wc Active Marine

Wc Duck 55 ml. Jfr-pris 326,36 kr/lit.

17:95 /st

Fresh Discs Lime Twin Refills

Fresh Discs Lime Twin Refills

Duck 12 st. Jfr-pris 5,16 kr/st.

61:95 /st

Wc Fresh Discs Flower

Wc Fresh Discs Flower

Wc Duck 6 st. Jfr-pris 5,99 kr/st.

35:95 /st

Doftpinnar Linne

Doftpinnar Linne

Airwick 1 st. Jfr-pris 62,50 kr/st.

62:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies