Wc-Sticks Ocean

Wc-Sticks Ocean

Domestos. 5st.
Jfr-pris 5,50 kr/st.

27:50 /st

Frätande
Alltid Lågt Pris
Frätande
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Irriterar huden.
lnnehåller: Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Övrigt
EAN kod: 8712561175159

Andra tittade också på

Toalettrengöring Active Clean Marine
Nyhet

Toalettrengöring Active Clean Marine

Duck 38 g. Jfr-pris 698,75 kr/kg.

27:95 /st

5 In 1 Marine

5 In 1 Marine

Duck 41 g. Jfr-pris 608,54 kr/kg.

24:95 /st

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Duck 6 st. Jfr-pris 38,50 kr/st.

38:50 /st

Wc Blått Duo-Pack
Alltid lågt pris

Wc Blått Duo-Pack

Wc Duck 80 g. Jfr-pris 268,75 kr/kg.

21:50 /st

Wc Active Marine Refill 2-Pack

Wc Active Marine Refill 2-Pack

Wc Duck 110 ml. Jfr-pris 204,55 kr/lit.

22:50 /st

Wc Active Marine

Wc Active Marine

Wc Duck 55 ml. Jfr-pris 336,36 kr/lit.

18:50 /st

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Duck 1 st. Jfr-pris 62,50 kr/st.

62:50 /st

Toalettrengöring Marine

Toalettrengöring Marine

Wc-Duck 750 ml. Jfr-pris 35,33 kr/lit.

26:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies