Wc Active Marine Refill 2-Pack

Wc Active Marine Refill 2-Pack

Wc Duck. 110ml.
Jfr-pris 204,55 kr/lit.

22:50 /st

Frätande
Frätande
Fara
Irriterar huden
Orsakar allvarliga ögonskador
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar/ögonskydd.
Övrigt
EAN kod: 5000204590432

Andra köpte även

Wettex Classic 10-Pack

Wettex Classic 10-Pack

Vileda 10 st. Jfr-pris 4,00 kr/st.

39:95 /st

Wc Active Marine

Wc Active Marine

Wc Duck 55 ml. Jfr-pris 336,36 kr/lit.

18:50 /st

Wc Blått Duo-Pack
Alltid lågt pris

Wc Blått Duo-Pack

Wc Duck 80 g. Jfr-pris 286,88 kr/kg.

22:95 /st

Toalettrengöring Active Clean Marine
Nyhet

Toalettrengöring Active Clean Marine

Duck 38 g. Jfr-pris 698,75 kr/kg.

27:95 /st

Wc-Sticks Ocean
Alltid lågt pris

Wc-Sticks Ocean

Domestos 5 st. Jfr-pris 5,39 kr/st.

26:95 /st

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Duck 1 st. Jfr-pris 62,50 kr/st.

62:50 /st

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Duck 6 st. Jfr-pris 38,50 kr/st.

38:50 /st

Aktive-Gel Marine
Alltid lågt pris Svanenmärkt

Aktive-Gel Marine

Wc-Duck 750 ml. Jfr-pris 24,66 kr/lit.

18:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies