Rengöringskräm Pink Flowers & Ylang Ylang

Rengöringskräm Pink Flowers & Ylang Ylang

Cif. 500ml.
Jfr-pris 49,00 kr/lit.

24:50 /st

Utropstecken
Utropstecken
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Irriterar huden.
Innehåller Benzisothiazolinone. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Övrigt
EAN kod: 8712561605809

Andra tittade också på

Active Rengöringsmousse

Active Rengöringsmousse

Cillit Bang 600 ml. Jfr-pris 71,58 kr/lit.

42:95 /st

Rengöringskräm Lemon

Rengöringskräm Lemon

Cif 500 ml. Jfr-pris 49,00 kr/lit.

24:50 /st

Rengöringskräm Original

Rengöringskräm Original

Cif 500 ml. Jfr-pris 49,00 kr/lit.

24:50 /st

Smuts & Mögel

Smuts & Mögel

Cillit Bang 750 ml. Jfr-pris 53,27 kr/lit.

39:95 /st

Shower Power Spray

Shower Power Spray

Ajax 750 ml. Jfr-pris 42,00 kr/lit.

31:50 /st

Spray Kitchen & Grease

Spray Kitchen & Grease

Ajax 750 ml. Jfr-pris 43,34 kr/lit.

32:50 /st

Kaustiksoda

Kaustiksoda

Mr Muscle 500 g. Jfr-pris 39,90 kr/kg.

19:95 /st

Kalk & Smuts

Kalk & Smuts

Cillit Bang 750 ml. Jfr-pris 53,27 kr/lit.

39:95 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies