Doftpinnar Linne

Doftpinnar Linne

Airwick. 1st.
Jfr-pris 62,50 kr/st.

62:50 /st

Utropstecken
Utropstecken
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphtalenyl)ethanone,2-Methyl-3-(pisopropylphenyl). Kan orsaka en allergisk reaktion. Obs. Produkten innehåller delar som kan utgora en fara for kvävning.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Varning Irriterar huden.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Övrigt
EAN kod: 5701092108760

Andra tittade också på

Luftfräschare Gel Morning Rain

Luftfräschare Gel Morning Rain

Airwick 150 g. Jfr-pris 106,33 kr/kg.

15:95 /st

Luftfrenare Fres Jasmin

Luftfrenare Fres Jasmin

Air Wick 1 st. Jfr-pris 223,80 kr/st.

55:95 /st

Doftpinnar Turquoise Oasis

Doftpinnar Turquoise Oasis

Airwick 1 st. Jfr-pris 64,95 kr/st.

64:95 /st

Luftfräschare Spring Delight

Luftfräschare Spring Delight

Airwick 250 ml. Jfr-pris 351,80 kr/lit.

87:95 /st

Wc-Sticks Ocean
Alltid lågt pris

Wc-Sticks Ocean

Domestos 5 st. Jfr-pris 4,99 kr/st.

24:95 /st

Luftfräschare Gel Lavender

Luftfräschare Gel Lavender

Air Wick 150 g. Jfr-pris 106,33 kr/lit.

15:95 /st

Spray Cotton Breez

Spray Cotton Breez

Airwick 240 ml. Jfr-pris 112,29 kr/lit.

26:95 /st

Doftpinnar Mystical Garden

Doftpinnar Mystical Garden

Airwick 1 st. Jfr-pris 64,95 kr/st.

64:95 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies