Doftpinnar Linne

Doftpinnar Linne

Airwick. 1st.
Jfr-pris 65,95 kr/st.

65:95 /st

Utropstecken
Utropstecken
Varning
Innehåller: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphtalenyl)ethanone,2-Methyl-3-(pisopropylphenyl). Kan orsaka en allergisk reaktion. Obs. Produkten innehåller delar som kan utgora en fara for kvävning.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Varning Irriterar huden.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Övrigt
EAN kod: 5701092108760

Andra tittade också på

Doftpinnar Turquoise Oasis

Doftpinnar Turquoise Oasis

Airwick 1 st. Jfr-pris 71,95 kr/st.

71:95 /st

Doftpinnar Mystical Garden

Doftpinnar Mystical Garden

Airwick 1 st. Jfr-pris 71,95 kr/st.

71:95 /st

Luftfräschare Spring Delight

Luftfräschare Spring Delight

Airwick 250 ml. Jfr-pris 372,00 kr/lit.

93:- /st

Luftfräschare Gel Lavender

Luftfräschare Gel Lavender

Air Wick 150 g. Jfr-pris 113,00 kr/lit.

16:95 /st

Luftfräschare Gel Morning Rain

Luftfräschare Gel Morning Rain

Airwick 150 g. Jfr-pris 113,00 kr/kg.

16:95 /st

Luftfrenare Fres Jasmin

Luftfrenare Fres Jasmin

Air Wick 1 st. Jfr-pris 231,80 kr/st.

57:95 /st

Spray Cotton Breez

Spray Cotton Breez

Airwick 240 ml. Jfr-pris 110,42 kr/lit.

26:50 /st

Wc-Sticks Ocean
Alltid lågt pris

Wc-Sticks Ocean

Domestos 5 st. Jfr-pris 5,50 kr/st.

27:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies