Rengöring För Diskmaskinen

Rengöring För Diskmaskinen

Yes. 2st.
Jfr-pris 26,48 kr/st.

52:95 /st

Frätande
Svanen
Om produkten
För en glänsande ren diskmaskin Innehåller parfym. Fungerar redan vid 40 ?C. Enkla att dosera. Fantastisk fräsch doft. 2 Rengöringar (2 månader). YES Maskinrengöring.
Frätande
Fara
Innehåller Trideceth-n. Innehåller 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Använd ögonskydd.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Drick en liten mängd vatten för att späda ut.
Övrigt
EAN kod: 5413149352971

Andra tittade också på

Diskmaskinsrengöring
Alltid lågt pris

Diskmaskinsrengöring

Finish 250 ml. Jfr-pris 114,00 kr/lit.

28:50 /st

Diskmaskinssalt

Diskmaskinssalt

Broxomatic 15 hg. Jfr-pris 11,66 kr/kg.

17:50 /st

Odourstop Eliminate Diskmaskin

Odourstop Eliminate Diskmaskin

Finish 1 st. Jfr-pris 24,50 kr/st.

24:50 /st

Maskinsrengöring Lemon

Maskinsrengöring Lemon

Finish 250 ml. Jfr-pris 114,00 kr/lit.

28:50 /st

Sköljglans

Sköljglans

Finish 500 ml. Jfr-pris 71,90 kr/lit.

35:95 /st

Spolglans
Svanenmärkt

Spolglans

Yes 475 ml. Jfr-pris 0,21 kr/st.

33:95 /st

All-In-1 Max Disktabletter Value Pack

All-In-1 Max Disktabletter Value Pack

Finish 70 st. Jfr-pris 1,49 kr/st.

104:- /st

Hällrengöring

Hällrengöring

Dr Beckmann 250 ml. Jfr-pris 114,00 kr/lit.

28:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies