Yes Maskindiskmedel Original

Yes Maskindiskmedel Original

Yes. 120st.
Jfr-pris 1,36 kr/st.

163:- /st

Frätande
Svanen
Frätande
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Innehåller Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Silicate. Innehåller Proteas. Kan orsaka en allergisk reaktion.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Drick en liten mängd vatten för att späda ut. Använd ögonskydd.
Övrigt
EAN kod: 8001090549372

Andra tittade också på

Maskindiskmedel Original

99:-

Svanenmärkt

Maskindiskmedel Original

Yes 94 st. Jfr-pris 1,09 kr/st.

102:- /st

Yes Maskindiskmedel Platinum Original
Svanenmärkt

Yes Maskindiskmedel Platinum Original

Yes 95 st. Jfr-pris 1,67 kr/st.

159:- /st

Maskindiskmedel Platinum

99:-

Svanenmärkt

Maskindiskmedel Platinum

Yes 74 st. Jfr-pris 1,38 kr/st.

102:- /st

Disktabletter Platinum Green
Svanenmärkt

Disktabletter Platinum Green

Yes 38 st. Jfr-pris 2,37 kr/st.

89:95 /st

Maskindiskmedel Original
Svanenmärkt

Maskindiskmedel Original

Yes 72 st. Jfr-pris 1,37 kr/st.

99:- /st

Maskindiskmedel Original
Svanenmärkt

Maskindiskmedel Original

Yes 41 st. Jfr-pris 1,75 kr/st.

71:50 /st

Maskindiskmedel Original Green
Svanenmärkt

Maskindiskmedel Original Green

Yes 53 st. Jfr-pris 1,70 kr/st.

89:95 /st

Wettex Classic Färgad

Wettex Classic Färgad

4-Pack 4 st. Jfr-pris 4,24 kr/st.

16:95 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies