Yes Maskindiskmedel Original

Yes Maskindiskmedel Original

Yes. 120st.
Jfr-pris 1,27 kr/st.

153:- /st

Frätande
Svanen
Frätande
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Innehåller Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Silicate. Innehåller Proteas. Kan orsaka en allergisk reaktion.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Drick en liten mängd vatten för att späda ut. Använd ögonskydd.
Övrigt
EAN kod: 8001090549372

Andra tittade också på

Maskindiskmedel Original

99:-

Svanenmärkt

Maskindiskmedel Original

Yes 94 st. Jfr-pris 1,09 kr/st.

102:- /st

Maskindiskmedel Platinum

99:-

Svanenmärkt

Maskindiskmedel Platinum

Yes 74 st. Jfr-pris 1,38 kr/st.

102:- /st

Disktabletter Platinum Green
Svanenmärkt

Disktabletter Platinum Green

Yes 38 st. Jfr-pris 2,24 kr/st.

84:95 /st

Maskindiskmedel Original Green
Svanenmärkt

Maskindiskmedel Original Green

Yes 53 st. Jfr-pris 1,42 kr/st.

74:95 /st

Sköljglans
Svanenmärkt

Sköljglans

Finish 500 ml. Jfr-pris 71,90 kr/lit.

35:95 /st

Värmeljus 50-Pack

Värmeljus 50-Pack

Liljeholmens 50 st. Jfr-pris 1,30 kr/st.

64:95 /st

Toalettpapper Extra Long 4-Pack
Svanenmärkt

Toalettpapper Extra Long 4-Pack

Lambi 587 g. Jfr-pris 46,84 kr/kg.

27:50 /st

Yes Maskindiskmedel Platinum Green
Svanenmärkt

Yes Maskindiskmedel Platinum Green

Yes 54 st. Jfr-pris 1,93 kr/st.

104:- /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies