Änglamarksprisets finalister 2020

Möt de tre finalisterna i årets Änglamarkspris! Med ett brinnande engagemang för att driva den hållbara utveckligen framåt är följande kandidater utsedda till finalister av juryn!

Änglamarksprisets finalister 2020:

  • Nära & Naturlig
  • Orbadens Ekoodling
  • Butik Vågen

”De tre finalisterna visar alla på ett enormt engagemang för att driva hållbarhetsfrågan framåt. Deras tre olika initiativ driver frågor ur ett flertal perspektiv; det ekologiska, det sociala, biologiska och kulturella. Att se beslutsamheten och passionen hos dessa unga individer ger mig hopp om en ljusare framtid för kommande generationer” - Charlotta Szczepanowski, juryordförande och chef Hållbarhet & Kvalitet, Coop Sverige.

Vinnaren utses på en digital prisutdelning som sänds 2 december kl 16.00 här på Coop.se

Nära & Naturlig
22-åriga Mattias Djurstedt driver en landbaserad fiskodling som använder en egenutvecklad fiskodlingsteknik. Tekniken vid namn Bio-RAS, möjliggör upp till 20% mindre foderförbrukning, 100% återanvändning av odlingsvattnet, ökad hälsa för fisken samt minimala till inget utsläpp av slam från odlingen. Mikroorganismerna som behöver mat i form av en kol-källa, kan enkelt tas från restprodukter från livsmedelsindustrier såsom ölbryggerier, bagerier och musterier. Det innebär att restprodukter från livsmedelsbranschen i större utsträckning kan användas som foderkälla till odlingssystemet. Mattias genomför nu en pilot av projektet i Sörmland, med målet att utveckla en mer hållbar fiskodlingsindustri som tar både miljö, produktion och djurhälsa på största allvar.

Läs mer om Nära & Naturlig här!

Orbadens Ekoodling
Ekoodling i Hälsingland som drivs med visionen att ta vara på alla resurser som finns till förfogande och att främja en levande landsbygd. Sedan 2019 har detta småskaliga jordbruk odlat kulturarvssorter; grödor som traditionellt sett odlats i Hälsingetrakten. De gör allt för allt för hand, och arbetar med hjälp av växlingsodling och andra knep för att på naturlig väg utvinna så mycket ur jorden som möjligt - helt utan att bespruta eller använda gifter under någon fas av produktionen. Orbadens Ekoodling värderar det kulturarv som orten har högt, och håller även fanan högt när det kommer till social hållbarhet och integrerar människor med olika ursprung och etniciteter i sin verksamhet. Med ledorden ’Tänk globalt men agera lokalt’ har Orbaden blivit en naturlig knytpunkt för att bibehålla det lokala samhällets själ och kopplingen med naturen men samtidigt ta vara på den kunskap och möjligheter som globaliseringen erbjuder. Odlingen drivs av Ester Åkerström, 25 med hjälp av systern  Matilda Hartman och mamman Helene Åkerström Hartman.

Läs mer om Orbaden här!

Butik Vågen
En zero waste-butik som grundades av tre miljövetenskapsstudenter som ville göra en insats för miljön och driva den hållbara utvecklingen framåt i Östersund. I början av 2020 öppnade Vågen som bara säljer omsorgsfullt valda produkter för att uppnå de högra krav som grundarna ställer. De har en inställning att göra det enkelt för konsumenten att konsumera mer hållbart och en ambition att integrera ett cirkulärt tänk hos invånarna. De lägger stort fokus på urvalet av produkter och jobbar nära producenter för att skapa starka relationer och föra en dialog kring hur produktionen kan utvecklas. Vågen är mer än bara en butik och har blivit en mötesplats i Östersunds stadskärna för hållbarhet i olika former. Genom konstutställningar, livemusik, workshops och event sprider de kunskap och medvetenhet kring hållbarhet. De verkar också för social hållbarhet och samarbetar med välgörenhetsorganisationer för att ge tillbaka till samhället.

Läs mer om Butik Vågen här!