Wapnö

Wapnö vill ta ett globalt ansvar för klimatet på hemmaplan och och har i mer än 20 år satsat på framtidens hållbara lantbruk och livsmedelsproduktion med ett ekologiskt kretslopp på gården.

Wapnö har en hög miljöambition med fokus på kretslopp, minimerat svinn och god djurhållning. Här finns ett gårdsmejeri, bryggeri, charkproduktion, biogasanläggning och ett kokeri för överblivna grönsaker. Ur gårdens kretslopp och cirkulära ekonomi har den egna hållbarhetsmärkningen Härproducerat® kommit till. Härproducerat® innebär att råvara och förädling finns på samma plats, och tar bort ett helt transportled i kedjan. Från Wapnö gårds kretslopp kommer mejeriprodukter, öl, vatten, lemonad, cerealier, ägg, grönsaker samt kött och chark från djur som aldrig har fått antibiotika. 

På gården är det en självklarhet att inget går till spillo. Mjölk som har gått ut tas tillbaka från butiker och blir foder till kalvarna, eller energi till biogas. Maltrester från mälteriet/bryggeriet blir foder till korna, energi till biogas eller en utmärkt råvara till gårdens bröd och charkprodukter. Korna äter även 1 600 kg våt mäsk varje år, även det en restprodukt från bryggeri. Minskat spill i primärproduktionsledet är av största vikt och här ligger Wapnö i framkant; gödseln från gårdens djur ger förnybar el, värme och kyla. Och när kornas rapsfoder pressas, blir det över rapsolja som blir drivmedel till gårdens fordon. I processen utvinns även glycerol, som blir foder till djuren.

För att värna om marken och vara långsiktigt hållbar har gården valt den tredje vägen, okonventionell odling, som är optimalt för det egna ekologiska kretsloppet. Där ingår förnybar energi, råvara och förädling på samma plats för minskade transporter, resurshållning och cirkulär ekonomi, minskat spill i primärproduktionsledet, CO2-neutralitet och minimal antibiotikaanvändning - som tillsammans ger en hållbar matproduktion in i framtiden.

Läs mer om Wapnö på deras hemsida.