Nordisk råvara

Nordisk Råvara drivs av övertygelsen att vi ska odla mer av det vi själva äter. De satsar på att framställa mat som är långsiktigt möjlig ur ett globalt perspektiv.

Nordisk Råvara startades 2016 av Gunnar Backman och Tomas Erlandsson, för att de ville påverka matutbudet. De tycker att det är viktigt hur och var maten produceras. Tillsammans med sina odlare tar de klivet in i en ny svensk matkultur med traditionella och otraditionella grödor odlade på skonsamt sätt i svenska jordar. Allt genom att välja rätt grödor för rätt plats och koppla ihop aktörerna från odling till förädling och marknad.

En frisk jord ska ha hög mullhalt och myllra av liv. De odlingsmetoder som används idag utarmar ofta jordarna. Nordisk Råvara vill berika både det svenska odlingslandskapet och matkulturen med våra egna kulturarvsväxter och grödor som vi av global hänsyn bör odla själva. De skapar möjligheter för svenska producenter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Genom att bidra med allt från utsäde, rådgivning och marknadsföring till effektiva försäljningskanaler möjliggör de produktionen av långsiktigt hållbara råvaror. 

I sortimentet finns torra bönor, linser, quinoa och lupin, frysta vita- och svarta bönor, kidneybönor och bondbönor. Gotlandslins och Rättviksärt är kulturarvsgrödor som odlats i Sverige under århundraden och som nu har börjat odlas igen. Nordisk råvara har belönats med Menigos nyskaparstipendium 2018 och fått Gastronomiska akademins diplom 2018, för att ha väckt liv i bortglömde kulturväxter. 

Läs mer om Nordisk råvara på deras hemsida.