Nätverket Hållbara restauranger

Hållbara restauranger är ett nätverk för restauranger och leverantörer som vill ge gäster möjlighet att hitta restauranger som arbetar aktivt med hållbarhet.

Nätverket består av ett 50-tal restauranger i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå, och samarbetar med WWF, Visita och leverantörerna Saltå Kvarn, Löfbergs, Diskteknik, World Animal Protection, Leröy och Gröna Gårdar.

För nätverket betyder hållbarhet att man har ett helhetsperspektiv och de tror på full transparens gentemot sina kunder. Hållbarhet är en resa mot ett mål man kanske aldrig når, men utgångspunkten är att alltid vara öppen med hur långt man har kommit på vägen. Att äta på restaurang ska lämna en god eftersmak både i munnen och i hjärtat!

I nätverkets Restaurangguide kan varje restaurang öppet visa hur de arbetar med hållbarhet inom fem områden: Ekonomi, Kommunikation & Kompetens, Mat, Miljö & Klimat, Reko.

Läs mer om Nätverket Hållbara restauranger på deras hemsida.