Varför en hållbarhetsdeklaration?

Coop har en historia av att vara banbrytare och har flera gånger tagit initiativ till en tydlig och hållbar konsumtion. För 75 år sedan bröt vi ny mark när vi införde innehållsdeklarationer på våra varor. Nu är vi först igen med något lika revolutionerande: Coops hållbarhetsdeklaration!

Hur påverkas vi av maten vi köper?

Mat är en stor bidragande orsak till världens miljö- och klimatproblem. Och hur maten vi köper påverkar oss och vår planet är något som många kunder undrar över när de handlar. Många upplever samtidigt att det är svårt att få fram den informationen på ett enkelt sätt. Därför behövs en hållbarhetsdeklaration.

Livsmedelsbranschen måste ta sitt ansvar

Hur maten vi äter produceras har stor påverkan på världen vi lever i; på människor, djur, natur och ekosystem. Forskning visar att livsmedel står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan samt orsakar en rad miljöproblem.

Vill vi förändra världen i en mer hållbar riktning, måste vi som jobbar med matvaror ta ansvar och göra vår del.

Svårt att veta om maten är hållbart producerad

Mer än var tredje svensk låter ofta eller alltid hållbarhetsaspekter avgöra vilka matvaror de köper. Samtidigt säger nästan hälften av svenskarna att det är svårt att förstå om maten de köper är hållbart producerad. Det visar en undersökning som Coop låtit Demoskop göra.

Hållbarhetsdeklarationen gör det enklare

Matvaror har idag både en innehålls- och en näringsdeklaration. Det betyder att du som handlar kan se vilka ingredienser som ingår och hur mycket fett, protein och kolhydrater som finns i varan. Men att se hur en vara påverkar områden inom klimat, miljö och samhälle är svårt, trots att intresset och nyfikenheten är stor. Det vill vi ändra på med Coops hållbarhetsdeklaration – ett helt nytt sätt att se på mat som hjälper dig att göra hållbara val.

Ladda ner Coop-appen med Hållbarhetsdeklarationen: