Om föreningen

Coop Kristianstad Blekinge (CKB) är en konsumentkooperativ förening med över 126.000 medlemmar. Föreningen driver verksamhet i nordöstra och mellersta Skåne samt i Blekinge län och har 20 olika försäljningsställen (Stora Coop, Coop Extra och  Coop ).


CKB har som detaljhandelsföretag under en följd av år genomgått stora förändringar. Vi måste även fortsättningsvis driva förändringsprocessen för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft. De förändringar vi genomför kommer alltid att styras av våra grundläggande värderingar och syfta till att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen inom ramen för vår affärsidé.

CKB eftersträvar att tydligt markera sin roll som lönsam affär för sina ägare - medlemmarna och kunderna. I lönsamhetsbegreppet beaktar vi hur mycket man betalar för olika varor och tjänster, men också vad man får för pengarna i form av kvalité, sortiment, tips och idéer, service, bemötande och medlemsförmåner.