Coop Kristianstad Blekinge

Coop Kristianstad Blekinge (CKB) är en konsumentkooperativ förening med över 126.000 medlemmar. Föreningen driver verksamhet i nordöstra och mellersta Skåne samt i Blekinge län.

Våra butiker

Lediga tjänster

Det finns inga lediga tjänster för tillfället.

Om föreningen

Servicekontoret

Ägarombud

Som medlem är du med och äger Coop. Ägarombudet representerar dig som ägare i din butik.

Miljö

Miljöarbetet är en viktig del i allt vi gör. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Till nästa generation vill vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Så det har faktiskt en betydelse vilka val du gör - din omtanke om miljön!