Årsredovisning

Coop Oskarshamns årsredovisning. Vi har valt att lämna vår årsredovisning endast i digital form. Detta som ett led i vårt hållbarhetsarbete. Här kan du även ta del av hållbarhetsrapporten.