Vår förening

Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening är en sammanslutning av konsumenter i främst mellersta och norra Kalmar län. Verksamheten drivs genom försäljning av dagligvaror i föreningens 17 butiker.


Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening är en sammanslutning av konsumenter i främst mellersta och norra Kalmar län.
Konsumentföreningen bedriver verksamhet i associationsformen ekonomisk förening och har sitt säte i Oskarshamn. Huvudkontorets adress är Skeppsbron 3, 572 57 Oskarshamn.
Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa förbundet (KF) främja sina medlemmars hushållning genom att på effektivaste sätt tillhandahålla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas behov samt sprida den kooperativa idén. Verksamheten drivs genom försäljning av dagligvaror i föreningens 17 butiker.