Medlemskap Konsum Veberöd

Bli medlem via plusgiro
Sätt in 100 kr på plusgirokonto 619 98 55-5. Ange ditt personnummer (10 siffror) samt namn, adress och vårt föreningsnummer 10-81. Ditt kort kommer inom två veckor.


Har du frågor gällande ditt medlemskap hos Konsum Veberöd är du välkommen att kontakta medlemsservice per telefon eller e-post.
Telefon: 0771 - 17 17 17
E-post: klicka här