Demokratisk organisation

Sedan februari 2015 har vi haft ägarinflytande enligt denna modell och det har fungerat på ett bra sätt. Alla ägarombud har engagerat sig och deltagit vid utbildningar om ekonomi och föreningens butiksdrift. Nya utbildningar kommer att genomföras efter hand och det kommer att täcka alla verksamhetsområden inom föreningen.

Ett arbete pågår med att ta fram en verksamhetskod tillsammans med alla kooperativa föreningar i Sverige. En remiss är ute för behandling, beslut tas på KFs stämma i april. Denna kod skall på ett tydligt och transparent sätt visa hur föreningen styrs och hur förtroendevalda väljs till sina respektive uppdrag samt vilka spelregler som gäller i föreningen.

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om ekonomiska föreningar i kraft. Den nya lagen omfattar alla ekonomiska föreningar. Den nya lagen ska förenkla verksamheten för ekonomiska föreningar och ge de kooperativa företagen villkor som är mer likvärdiga andra företags villkor och därmed bidra till bättre förutsättningar för de kooperativa företagens möjlighet att växa och anställa.