Stipendium 2017

Under 2017 hade vi ett rekord av antal ansökningar ur stipendiumfonden. Av den anledningen valde vi att dela upp stipendiet på 5 olika föreningar som fick 10 000:- vardera. Följande 5 föreningar fick ta del av det detta år:

Pyttelitens Ridklubb i Alingsås: En verksamhet som gör att alla som vill ska kunna rida och få bra utbildning i hästkunskap. Varken social bakgrund eller ev funktionshinder är hinder.

Sportfront mot droger, våld och rasism, Hisingen: En stiftelse som i hög grad bygger på ideellt arbete och arbetar för att främja och stimulera ett gott hälsoarbete i samhället.

DHB Västra i Vänersborg: Funktionshindersförening som vänder sig till familjer med barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning. Barn- och föräldrar får bl a lära sig teckenspråk på "sitt språk".

Hemgården i Borås: En förening med kulturell inriktning som riktar sig till barn i alla åldrar.

Bordtenniskluben Dalen, Kungshamn: Bordtenniskluobb med många nya medlemmar-nybörjare som är barn mellan 7-11 år.