Coop ska minska matsvinnet - men hur går det?

På onsdag 29 september är det internationella matsvinnsdagen. Matsvinnsdagen är instiftad av FN för att uppmärksamma frågan kring matsvinn och att få fler engagerade för att minska svinnet. Vid samma dag för ett år sedan lanserade Coop vårt gemensamma mål om max 1 procent matsvinn. Vi har pratat med tre personer inom Coop i Sverige för att ta tempen på arbetet.

Pressinformation den 28 september 2021

Sedan september förra året finns ett gemensamt ställningstagande kring matsvinn för Coop i Sverige. Ställningstagandet är:

“Med ambitionen att vara den goda kraften i mat-Sverige har vi fokus på hållbarhet i hela vår affär. Därför ska vi arbeta aktivt för att motverka matsvinn i alla led. Vårt mål är att matsvinnet som uppstår i Coops verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen 2025.

Det matsvinn som ändå uppkommer ska vi hantera på ett ansvarsfullt sätt. Och vi tar ansvar för nästa led i kedjan genom att utveckla innovativa lösningar, som hjälper våra medlemmar att minska sitt matsvinn.”

Vi har pratat med tre personer inom Coop om vad som pågår för att minska svinnet.

Helene Ljungstedt, Chef marknad, kommunikation och hållbarhet för Coop Norrbotten

Under 2021 har Coop Norrbotten påbörjat ett gemensamt projekt för att motverka matsvinn i alla led.

- Vi har genomfört ett projekt med kollegor inom butiksdriften under namnet ”Tänk till för mindre spill”. Tillsammans har vi delat goda erfarenheter om hur man kan arbeta för att minska matsvinnet i butik och vi har även genererat massor med bra idéer som har mynnat ut i en aktivitetsplan.

- Vi har kategoriserat alla idéer i 6 områden: CAO/Saldokontoroll, Leveranskontroll, Öka vårt arbete med datumbok, Skyltning & kommunikation på Facebook, Lokal mat samt Övriga idéer och behov. Vi har valt att inte koppla idéerna till varukategorier utan inställer till dessa olika kategorier. Nu har vi en gedigen lista på utmaningar som finns, men också på aktiviteter som personalen i butik skulle kunna göra redan idag. Nästa steg nu är att prioritera dessa aktiviteter och sätta i gång att arbeta med dem. Det är fokus för hösten och nästa år.

- Vi mäter vårt svinn i Norrbotten, vi har en metodik som vi tycker funkar okej. I augusti hade vi ett svinn på 1,8% i Norrbotten vilket är exakt det mål som är satt för helåret 2021. Vi är förhoppningsvisa om att vi ska nå max 1% i god tid innan 2025.

Anneli Bylund, senior hållbarhetsstrateg på Coop Sverige

Anneli samordnar arbetet kring matsvinn inom Coop Sverige och ska också bidra till inspiration och stöd till de butiksdrivande föreningarna.

- Matsvinnsfrågan har ju varit aktuell i flera år inom Coop eftersom den både handlar om ekonomi, vi vill ju få sålt de varor vi köper in, och om resurseffektivitet - mat som är producerad ska ätas. Men även om frågan varit aktuell länge så känns det som det är först nu den börjar ta fart på riktigt. Vi har blivit mer fokuserade och många butiker har ett noggrant och omfattande tänk kring hur de ska göra. Det handlar om uppmärkning i butik, det handlar om prissättning, om samarbeten med välgörenhetsorganisationer och flera butiker har egna kök där de kan ta hand om varor som närmar sig bäst före datum.

- Jag är övertygad om att vi kommer nå målet om max en procent i matsvinn. Det vi på Coop Sverige bidrar med är att plocka in kunskap utifrån, att dela lösningar som redan finns i butikerna och arbeta för att vi ska få fler av samma lösningar. En utmaning vi har är att det är svårt att mäta matsvinn. Butikerna hinner inte sortera, märka upp och väga varje fraktion av avfall som ändå uppstår så här måste vi hitta en metodik som fungerar. Vi arbetar tillsammans med våra branschkollegor och med ansvariga myndigheter för att vi ska få till ett gemensamt sätt att mäta matsvinnet.

 

Andreas Aspsäter, Varuflödeschef inom Coop Logistik

Ett av Coop logistiks uppdrag är att prognostisera hur mycket varor Coop kommer att sälja varje dag och se till att butikerna har rätt mängd varor inne. Logistik hanterar färskt kött och fisk, mejeri, torra varor, frys med mera. Frukt och grönt hanteras direkt av vår partner Everfresh.

- Inom logistiken mäter vi matsvinn på ett annat sätt än i butik. Vi pratar om varuvärdesförluster, dvs vi mäter vår interna effektivitet istället för kilon. Vi mäter alltså i värde sådant som vi inte blir av med från lager eller säljer ut till butik. Vi följer noggrant utvecklingen av dessa varuvärdesförluster och över de sista två åren har det minskat. Det handlar om att vi helt enkelt blivit bättre på att estimera hur mycket butikerna kommer att sälja.

- Av de varor som passerar oss så är det svårast att rätt prognostisera åtgången av färskt kött och fisk på grunde av de varornas korta hållbarhet. Kunderna är också relativt ombytliga och kan byta butik eller den mängd de köper beroende på olika kampanjer. Men framöver när byter till nytt IT-system och går över till SAP, så kommer vi få ännu bättre stöd i prognossättningen. Då kommer vi använda en prognosmotor som tar höjd för fler parameter och försäljningens utveckling över en viss dag.

Fakta
Enligt en FN rapport publicerad i början av 2021 så går totalt sett 17 % av all mat från hushåll, affärer och restauranger rakt ner i soptunnan. Det baseras på en undersökning med data från 54 olika länder och undersökningen drar slutsatsen att nästan alla länder har ett stort matsvinn i konsumentled, inte bara i den rika delen av världen. UNEP Food Waste Index Report 2021 | UNEP - UN Environment Programme.

Matavfallet i Sverige uppgick till över 1,3 miljoner ton är 2018 när den senaste mätningen gjordes. Där ingår både matsvinn och så kallat oundvikligt matavfall, så som ben, skal och skinn. Det rena matsvinnet från butiker och hushåll uppskattades till 520 000 ton, vilket motsvarar 55 kg per person. Den största delen, 77 procent, slängs i hushållen.

FN:s mål är att halvera det globala matsvinnet till år 2030 och matsvinnsdagen är ett sätt att få både konsumenter och livsmedelsbranschen medvetna om att alla kan bidra.


För ytterligare information kontakta:

Helene Ljungstedt, Chef Marknad, Kommunikation och Hållbarhet på Coop Norrbotten

E-post: helene.ljungstedt@coopnorrbotten.se
Mobil: 076-007 90 36

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av drygt 140 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 42 butiker, ca 740 årsanställda samt en omsättning på ca 2,7 miljarder kronor. 2020 vann Coop Norrbotten årets hållbarhetspris i Norrbotten vid Luleå Business Awards. Servicekontoret finns på Storheden, Luleå.