Frågor & svar, fd KF Sparkassa

Konton hos KF Sparkassa flyttades till MedMera Bank 1 januari 2015. Från och med 1 januari 2015 har alla konton i KF Sparkassa juridiskt flyttats till MedMera Bank (ett helägt dotterbolag i KF-koncernen). Detta innebär ännu större trygghet för dig som kund då du får insättningsgaranti på dina pengar, något vi inte haft möjlighet att erbjuda dig tidigare. Räntevillkoren förändrades inte i samband med flytten.

Vad innebär flytten för mig som kund?
Du får insättningsgaranti på dina pengar. Inga villkorsändringar sker förutom byte av huvudman till MedMera Bank, och att du får insättningsgaranti på dina pengar. Ingen ränteförändring skedde i och med flytten. Det vi behöver hjälp med av dig, är att du identifierar dig.

Vad innebär insättningsgaranti?
Enligt beslut av Riksgälden omfattas insatta medel i Coop Fasträntekonto av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Riksgälden garanterar kundernas insättningar upp till 950 000 kr per person och kreditinstitut för de konton hos aktuellt kreditinstitut som omfattas av insättningsgarantin. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning till kunderna inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

För mer information se www.riksgalden.se

Varför flyttades KF Sparkassa?
Under många år har våra medlemmar efterfrågat insättningsgaranti på sina pengar och för att möjliggöra insättningsgaranti behöver kontona ligga i en bank. Genom att lägga kontona i MedMera Bank kan vi erbjuda medlemmarna bättre värde på sikt. Kraven på sparkassor ökar i och med att penningtvättsreglerverket har blivit mer omfattande och ökade kontroller krävs.

Varför behöver jag identifiera mig när mitt konto numera ligger hos MedMera Bank?
Myndigheterna ställer allt högre krav på finansiella företag. EU och svensk lag säger detta, och tillsynsmyndighet för regleringen är Finansinspektionen. Det gäller t ex regler för finansiella företag kring penningtvätt och terrorism, företagen behöver bl a känna sina kunder och ha koll på att de som har konton i bolaget är de individer de utger sig för att vara. Alla kunder behöver identifiera sig för att få tillgång till sina pengar, då pengarna placerats i en bank.

Hur ska jag identifiera mig – Myndig privatperson
Alternativ 1 – Kopia på ID-handling
• Ta en tydlig fotostatkopia på din giltiga ID-handling (EU-pass, körkort, eller ID-kort)
• Skicka in denna till MedMera Bank
Eller
Alternativ 2 – E-identifiering
• Det går också att identifiera sig via e-legitimation
• Instruktioner för e-identifiering finns på www.coop.se/identifiering

Om ni är två kontohavare behöver båda identifiera sig.

Hur ska jag identifiera mig – Vårdnadshavare till underårig
Om du som vårdnadshavare själv var kund i KF Sparkassa har du fått ett eget brev kring detta. Du behöver bara identifiera dig en gång.

Om du inte var och är kund själv ber vi dig identifiera dig enligt nedan:
Alternativ 1 – Kopia på ID-handling
• Ta en tydlig fotostatkopia på din giltiga ID-handling (EU-pass, körkort, eller ID-kort)
• Skicka in denna till MedMera Bank
Eller
Alternativ 2 – E-identifiering
• Det går också att identifiera sig via e-legitimation
• Instruktioner för e-identifiering finns på coop.se/identifiering

Om ni är två vårdnadshavare behöver båda identifiera sig.

Hur ska jag identifiera mig – juridisk person
• Fyll i bifogade handlingar kring juridisk person och verklig huvudman
• Ta en tydlig fotostatkopia på giltig ID-handling (EU-pass, körkort, eller ID-kort) för samtliga verkliga huvudmän
• Skicka in blanketterna och kopia på ID-handling till MedMera Bank

Samtliga verkliga huvudmän behöver identifiera sig.

När behöver jag senast identifiera mig?
Vi ber dig att identifiera dig snarast möjligt, för att vi ska kunna garantera snabb service vid uttag från kontot. I det fall identifiering inte är gjord, låses kontot tillfälligt för uttag till dess att du har identifierat dig. Om ni är två kontohavare/två vårdnadshavare behöver båda identifiera sig. Så fort samtliga kontohavare/vårdnadshavare har identifierat sig kan uttag göras som vanligt igen.

Har du ytterligare frågor?
Kontakta oss så berättar vi mer om MedMera Bank.
Du hittar kontaktuppgifter här.

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!