Nya villkor för Coop Kapitalkonto och Inlåningskonto

Tidigast den 12 oktober 2021 uppdaterar vi villkoren för Coop Kapitalkonto och Coop Inlåningskonto (5-årslån). På grund av en kommande systemuppdatering kan datumet ändras. Här hittar du villkorsändringar och nya villkoren.

Villkorsändringar Coop Kapitalkonto

Förändringarna är i huvudsak:

  • Kontoutdrag skickas inte längre ut per post kvartalsvis. I stället visas dagliga transaktioner i vår Kundportal.
  • Begränsningen av antal föranmälda mottagarkonton tas bort. Överföringar kan ske till annat Coop Kapitalkonto som du har i MedMera Bank eller till eget konto i annan bank.
  • Språkliga förbättringar.

 
Nya villkor Coop Kapitalkonto, gäller tidigast 2021-10-12:
Villkor Coop Kapitalkonto 2021-10.pdf

Villkorsändringar Coop Inlåningskonto (5-årslån)

Förändringarna är i huvudsak:

  • Kontoutdrag skickas inte längre ut i samband med årsbeskedet.
  • MedMera Bank har rätt att säga upp avtalet med två (2) månaders uppsägningstid.
  • Uttag tillåts endast på hela kapitalinnehavet och sker i samband med att inlåningskontot avslutas.
  • Språkliga förbättringar.

 

Nya villkor Coop Inlåningskonto (5-årslån), gäller tidigast 2021-10-12:
Villkor Coop femårslån 2021-10.pdf