Nya villkor för Coop Kapitalkonto och Inlåningskonto

Den 12 oktober 2021 uppdaterar vi villkoren för Coop Kapitalkonto och Coop Inlåningskonto (5-årslån). Här hittar du villkorsändringar och nya villkoren.

Villkorsändringar Coop Kapitalkonto

Förändringarna är i huvudsak:

  • Kontoutdrag skickas inte längre ut per post kvartalsvis. I stället visas dagliga transaktioner i vår Kundportal.
  • Begränsningen av antal föranmälda mottagarkonton tas bort. Överföringar kan ske till annat Coop Kapitalkonto som du har i MedMera Bank eller till eget konto i annan bank.
  • Språkliga förbättringar.

 
Nya villkor Coop Kapitalkonto, gäller från 2021-10-12:
Villkor Coop Kapitalkonto 2021-10.pdf

Detta måste du göra:

Lägga upp nya mottagarkonton

I och med villkorsändringarna behöver du lägga upp dina föranmälda mottagarkonton på nytt innan du gör nästa överföring. Detta på grund av att vi behöver verifiera att mottagarkontot tillhör dig.

Läs mer om hur du går tillväga 

Villkorsändringar Coop Inlåningskonto (5-årslån)

Förändringarna är i huvudsak:

  • Kontoutdrag skickas inte längre ut i samband med årsbeskedet.
  • MedMera Bank har rätt att säga upp avtalet med två (2) månaders uppsägningstid.
  • Uttag tillåts endast på hela kapitalinnehavet och sker i samband med att inlåningskontot avslutas.
  • Språkliga förbättringar.

 

Nya villkor Coop Inlåningskonto (5-årslån), gäller från 2021-10-12:
Villkor Coop femårslån 2021-10.pdf