Vi erbjuder amorteringsfri period till privatlånekunder som drabbats ekonomiskt av Corona

Mejla in ditt önskemål om amorteringsfri period

Om du har påverkats av Covid-19 kan vi hjälpa till med att sänka din månadskostnad på ditt Coop Privatlån. Du mejlar in till oss på mmkredit@kf.se där du anger ditt lånenummer samt vilket alternativ du önskar:

Alternativ 1 - En amorteringsfri månad

Alternativet innehåller en amorteringsfri månad vilken kommer att börja verka från och med månaden efter du mejlat in till oss. Din återbetalningstid kommer att förlängas med en månad.

Alternativ 2 - Tre amorteringsfria månader

Alternativet innehåller tre amorteringsfria månader vilket kommer börja verka från och med månaden efter du mejlat in till oss. Din återbetalningstid kommer att förlängas med tre månader.

Viktig information innan du väljer något av ovanstående alternativ

En amorteringsfri månad innebär att du fortfarande kommer att få en månadsavi men med ett lägre belopp då du inte amorterar på din skuld.

För att undvika att din månadskostnad blir högre efter den valda perioden med amorteringsfritt kommer vi att förlänga din återbetalningstid med samma antal månader som du haft minskad månadskostnad. Att förlänga återbetalningstiden innebär att du kommer att betala av ditt lån under en period som blir längre än din ursprungliga återbetalningstid. Detta medför också att du kommer att betala ränta under en längre period.

Du har möjlighet att förkorta din återbetalningstid igen när du önskar och du betalar då utifrån din ursprungliga återbetalningsplan igen.

Observera att åtgärderna kommer att börja verka månaden efter du mejlat in till oss, det innebär att nuvarande månad kommer att fortlöpa enligt din aviserade avgift.

Om inget av ovanstående alternativ passar dig

Om ovanstående alternativ inte passar just dig ber vi dig att ringa in till oss på telefonnummer  010 743 38 15 så att vi tillsammans kan finna en passande lösning. Vi kan hjälpa till med bland annat amorteringsfritt, betalfritt samt förlänga återbetalningstiden så att din månadskostnad minskar.

Du som har Coop Låneskydd

Har du Coop Låneskydd och har drabbats ekonomiskt i form av varsel eller sjukledighet på grund av Corona, kan låneskyddsförsäkringen täcka din lånekostnad för Coop Privatlån.
Läs mer om villkor och hur du anmäler ett ärende på coop.se/laneskydd

Med vänlig hälsning
Kreditavdelningen på MedMera Bank