Produktkvalitet

På Coops egna matvaror, och en lång rad andra varor inom våra egna varumärken, står det ”kvalitetssäkrat av Coop”.

Det betyder att vi har ställt särskilda varu- och kvalitetskrav på produkterna och garanterar att de uppfylls. Vi har bedömt produkten, godkänt innehåll och sammansättning samt testat produkten genom bland annat smaktest.

Leverantören som producerar varan för Coop ska också godkännas. Det innebär att vi värderar om leverantörens kvalitetsstyrningssystem säkerställer att både lagkrav och Coops särskilda varu- och kvalitetskrav uppfylls när det gäller livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö och etik uppfylls. Kontrollen av de egna varorna sker genom stickprov på varor och inspektion av leverantören.

Utvecklad egenkontroll

Coop har egenkontrollsprogram för butik, logistik och terminal som bygger på HACCPs (Hazard Analysis and Critical Control Points) arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror och hot mot livsmedelssäkerheten. För våra egna varumärken ställer vi som krav att leverantören ska vara certifierad enligt en GFSI-godkänd standard (Global Food Safety Initiative), exempelvis BRC eller FSSC 22000.