Vid revisionerna kontrollerar Coop att leverantörerna av våra egna varumärken följer svensk livsmedelslagstiftning och våra varukvalitetskrav.

Innan revisionen ber Coop leverantören om dokument som tillexempel myndighetsrevisioner, företagets analys av risker i råvara och
i produktionen, flödesschema över produktionen, provtagningsplan för bakterier, jäst och mögel i produkterna och lokalerna samt utbildning av personal i livsmedelshygien.

Vid revisionen går Coop och leverantören igenom dokumentationen. Därefter besöker man produktionen för att kontrollera att rutinerna i dokumentationen följs.
Spårbarhet är ett lagkrav som finns
för att kunna återkalla en farlig produkt. Vid revisionen testar Coop spårbarheten för en av produkterna (vilken vet leverantören inte i förväg). Det är viktigt att varje råvara samt förpackningsmaterial kan spåras tillbaka till leverantören. Likaså kontrolleras att märkningen på produkten stämmer med innehållet.

En revision innefattar även granskning av leverantörens system för hantering och uppföljning av reklamationer.

Revisionen tar en dag att genomföra. Coops kvalitetsrevisor skriver en rapport till leverantören och berörd inköpare samt ett utlåtande om huruvida fortsatt samarbete med leverantören rekommenderas.

De flesta leverantörer får avvikelser i revisionsrapporten. Dessa följer Coop upp, antingen genom krav på ny dokumentation eller genom en ny revision.