Våra leverantörer

Det är viktigt för oss att våra egna varumärken håller hög standard. Därför har Coops om ambition att varje år genomföra minst 75-100 revisioner hos leverantörer av våra egna varumärken.

Vid revisionerna kontrollerar Coop att leverantörerna av våra egna varumärken följer svensk livsmedelslagstiftning och våra varukvalitetskrav.

Innan revisionen ber Coop leverantören om dokument som tillexempel myndighetsrevisioner, företagets analys av risker i råvara och i produktionen, flödesschema över produktionen, provtagningsplan för bakterier, jäst och mögel i produkterna och lokalerna samt utbildning av personal i livsmedelshygien.

Vid revisionen går Coop och leverantören igenom dokumentationen. Därefter besöker man produktionen för att kontrollera att rutinerna i dokumentationen följs.
Spårbarhet är ett lagkrav som finns för att kunna återkalla en farlig produkt. Vid revisionen testar Coop spårbarheten för en av produkterna (vilken vet leverantören inte i förväg). Det är viktigt att varje råvara samt förpackningsmaterial kan spåras tillbaka till leverantören. Likaså kontrolleras att märkningen på produkten stämmer med innehållet.

En revision innefattar även granskning av leverantörens system för hantering och uppföljning av reklamationer.

Revisionen tar en dag att genomföra. Coops kvalitetsrevisor skriver en rapport till leverantören och berörd inköpare samt ett utlåtande om huruvida fortsatt samarbete med leverantören rekommenderas.

De flesta leverantörer får avvikelser i revisionsrapporten. Dessa följer Coop upp, antingen genom krav på ny dokumentation eller genom en ny revision.

Ekologiska tulpaner

Krispiga ekologiska tulpaner - en färgklick i vasen, ett säkert vårtecken och en delikatess på tallriken.

Getmejeri Dalsspira

Carina Johanssons dröm var att arbeta med getter. När ingen annan såg getmjölkens potential startade hon Dalsspira, Sveriges enda mejeri som levererar getmjölk och getyoghurt till butik.