Ekologiskt kött

Lammen går ute, grisarna får böka och korna får fri tillgång till mat. Så ser det ut på gårdarna som producerar Änglamark KRAV-märkt kött.

Att köttet är KRAV-märkt innebär att djuren får ekologiskt foder. Djuren får också större utlopp för sitt naturliga beteende.

Bättre livsvillkor

Alla djur i ekologisk produktion får gå ute när vädret tillåter. Ungar får vara hos sina mammor och dia i större utsträckning än de konventionella och kalvarna får alltid riktig mjölk, även när de slutat dia. Djuren har större möjlighet att följa sin instinkt, till exempel att kunna dra sig tillbaka i avskildhet när de ska föda. Dessutom har de alltid fri tillgång till grovfoder och kan äta när de vill under hela dygnet.

Omsorg om miljön

Att ekologiskt kött är dyrare än det konventionella är ingen hemlighet. Orsaken till det högre priset är att produktionen kräver mer arbete och att och fodret är dyrare.

När det gäller smak, kvalitet och näringsinnehåll skiljer sig inte kött från ekologiskt uppfödda djur nämnvärt från konventionellt kött. Det vi får betala för är den extra omsorgen om djurens välfärd och vår miljö. Djuren får ekologiskt foder från åkrar odlade utan kemiska bekämpningsmedel. Varje kilo ekologiskt griskött motsvarar en yta på 30 kvadratmeter som inte besprutas med kemiska bekämpningsmedel.

KRAV-märkning

Ekologiska djurgårdar kontrolleras två gånger varje år av ekologiska certifieringsorganisationen, en fristående organisation som är godkänd av svenska myndigheter. Vill du köpa ekologiskt kött ska du hålla ögonen öppna för KRAV-märket.

Läs mer om ekologiskt kött

www.konsumentverket.se »
www.krav.se »