Antibiotikaanvändning

Coop har under många år jobbat för att minska onödig antibiotikaanvändning i köttproduktion. Hög användning av antibiotika leder till ökad antibiotikaresistens vilket kan få stora konsekvenser i sjukvården när de antibiotika som vi använder idag inte längre blir verksamma. För att minska användningen av antibiotika ställer Coop krav på att antibiotika aldrig får användas i tillväxtfrämjande syfte. Sjuka djur ska behandlas individuellt och all antibiotikabehandling ska vara föreskriven av en veterinär och väl dokumenterad. Vårt ställningstagande är långtgående och det ger mycket stora utmaningar att följa upp och verkställa – men vi ser att det inte finns någon annan väg. Alla i samhället måste dra sitt strå till stacken i denna viktiga globala fråga.

Bättre griskött

När det gäller grisuppfödning skiljer sig Sverige mycket från andra grisproducerande länder. I Sverige går suggorna lösa medan de i övriga EU ofta står fixerade från en vecka innan grisning till 4 veckor efter betäckning, dvs 45 % av suggans livstid. Sedan 1 januari 2016 är det lagstiftning i Sverige att smågrisar ska bedövas innan kastrering vilket inte gäller för övriga EU. Svanskupering är förbjudet i EU men förekommer trots detta i stor utsträckning i många länder. I Sverige svanskuperar vi inte våra grisar.

Coop prioriterar svensk griskött men för att kunna möta efterfrågan och vara konkurrenskraftiga säljer vi även produkter med kött av andra ursprung. För importerat griskött har Coop tagit fram kriterier som går utöver EU-lagstiftningen gällande:

  • Utrymme för grisarna
  • Suggans fixering ska begränsas till digivningsperioden
  • Användning av halm eller annan stimulerande sysselsättning
  • Låg antibiotikaanvändning (vilket leverantören ska kunna visa statistik över)
  • Begränsad svanskupering

Allt importerat färskt griskött som Coop säljer lever upp till ovanstående kriterier. Att detta efterlevs följs upp och dokumenteras. Vi eftersträvar även att all grisråvara i charkprodukter under Coops egna varumärken ska leva upp till dessa kriterier. För att konsumenterna ska ges möjlighet till medvetna val skriver vi en * efter ursprungslandet om grisköttet kommer från gårdar som är kontrollerade att de följer kriterierna för ”bättre griskött”.

Ekologiskt kött

Coop har idag ett stort utbud av ekologiska produkter under varumärket Änglamark. Produkterna är KRAV-märkta eller görs till största del på KRAV-ekologisk råvara. KRAV ställer utöver krav på ekologisk produktion också långtgående djurvälfärdskrav.
Se även: https://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-konsumtion/Bli-en-hallbar-konsument/Varfor-vi-saljer-ekologiskt/Hur-gar-ekologisk-uppfodning-till/