Bisfenoler

Bisfenol-a (BPA) har varit mycket omdebatterat under det senaste decenniet p.g.a. sina hormonstörande egenskaper och det råder delade åsikter om ämnets farlighet. Forskare har sett samband mellan exponering av bisfenol-a och diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, reproduktionsstörningar samt påverkan på hjärnan med beteendestörningar. Små barn har visat sig vara särskilt känsliga för effekter i vissa undersökningar. Andra riskbedömningar inom EU visar att ämnet inte är så farligt.

Vad är bisfenol A?
Bisfenol-a (BPA) är en vanlig plastkemikalie som används i stora volymer. BPA används bland annat i:

  • Epoxiplaster – finns exempelvis i det tunna plastskiktet på insidan av konservburkar, aluminiumburkar, kapsyler, tuber och lock till glasburkar. Epoxiplast finns även i elektronik, byggmaterial och i renoverade vatten- och avloppsrör.
  • Polykarbonatplast – finns exempelvis i kökstillbehör som flaskor, tillbringare och matlådor. Polykarbonatplast finns även i glasögon, CD- och DVD-skivor samt i tandfyllnadsmaterial.
  • Termopapper – finns exempelvis i kvitton och biljetter.

Vad gör Coop?
Coop har tagit ställning för minskad kemikalieexponering kopplat till sina produkter och har en långsiktig kemikaliestrategi, där utfasning av bisfenoler är ett delmål. Vi vill med detta sagt, vara på den säkra sidan och inte utsätta våra kunder för hälsorisker. Coop kommer att ha en nära dialog med leverantörer och i vissa fall deras leverantörer då detta beslut kan vara utmanande för vissa produkter. Vi tror på ett långsiktigt påverkansarbete i olika typer av dialoger, med exempelvis myndigheter, ideella organisationer, konsumenter m.m. Coop ska fasa ut bisfenoler i:

  • Kvitton, etiketter och andra termopapper som används i Coops verksamhet.
  • Köksutrustning och andra varor som kommer i kontakt med livsmedel.
  • Samtliga förpackningar till livsmedel i Coops egna varumärken, Coop, X-tra och Änglamark, varav från flertal bisfenol redan tagits bort.

För mer information:
KEMI: http://www.kemi.se/
EFSA: http://www.efsa.europa.eu/