Ansvarsfull sojaodling

År 2015 ska 100 procent av den soja som används eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. Det garanterar 27 svenska matföretag och organisationer som nu tecknat en frivillig överenskommelse med mål att säkerställa ansvarsfull producerad soja.

Redan under 2014 ska minst 60 procent av sojan som säljs och används vara ansvarsfullt producerad.

I ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor, vill företagen säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Ansvarstagandet omfattar det som respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan påverka. Med certifierad soja menas här såväl fysiskt certifierad soja som köp av sojacertifikat.

– När svenska konsumenter väljer produkter från Coop, eller från övriga företag i Sojadialogen, kan de framöver känna sig trygga med att den soja som behövts för att få fram produkterna producerats på ett ansvarsfullt sätt, säger Louise König, chef för hållbarhet på Coop.

Från 27 till 269 miljoner ton

De senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt förekommande som del av foder då det innehåller högvärdigt protein och livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för djurens välmående. Sojadialogen är ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s principer och kriterier. Ambitionen är att alla livsmedel från företagen i Sojadialogen ska vara baserad på ansvarsfullt odlad soja.