Hackat&Klart

Ett nytt sortiment av tvättade, skalade och färdigskurna grönsaker som ger mer tid runt bordet och gör det lite enklare att äta mer grönt.