Strategi

Coop Sverige AB är det centrala navet inom Coop med ansvar för bland annat varuinköp, varuflöde, format- och varumärkesstrategi, kommersiellt erbjudande samt marknadskommunikation och Coops online-erbjudande. Dessutom erbjuder Coop Sverige AB affärsstödjande tjänster inom säkerhet, affärsutveckling, kommunikation, HR och ekonomi. På så sätt nyttjas stordriftsfördelar och samordning säkras för hela butiksnätet.