Årsrapport 2015 Coop Sverige

Här beskriver vi hela nya Coop Sverige - hur vår verksamhet fungerar, koncernens omsättning, resultat och om allt det arbete vi gör kring hållbarhet. Vi har nu gjort vårt första hela år i resan med att bygga nya Coop. Ett Coop med ett starkare kunderbjudande och ökat fokus på barnfamiljen. Vi ska kort sagt vara den goda kraften i Svensk dagligvaruhandel.