Bolagsstyrning

I och med bildandet av det nya bolaget har en ny bolagsstyrningsmodell tagits fram.

Den anger en klar roll- och ansvarsfördelning mellan olika förberedande forum samt deras mandat inför koncernledningsbeslut. Strukturen visar också hur beslutsprocessen i företaget sker för att säkra transparens och förankring på rätt nivå. 

Den nya bolagsstyrningsmodellen tydliggör vilka beslut som fattas av koncernledningen och investeringskommittén med stöd från ledningsgrupper, tvärfunktionella forum samt butiksgruppen. Modellen säkerställer att frågor blir genomarbetade och förankrade ur ett helhetsperspektiv så att besluten är väl underbyggda då de tas.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies