Organisation

Coop Sverige startade sin verksamhet i nuvarande form den 1 januari 2014. Bolaget är bildat för att skapa förutsättningar för att driva Coop med långsiktigt och uthållig lönsamhet.

Bolagsstyrning

I och med bildandet av det nya bolaget har en ny bolagsstyrningsmodell tagits fram.

Styrelse

Coop Sverige AB har en styrelse med nio ledamöter.

Koncernledning

I Coop Sveriges koncernledning sitter VD, affärsområdesdirektörer för inköp & kategori, supply chain & logistik, marknad, kommersiellt erbjudande och online. Dessutom ingår CFO, HR-direktör, kommunikationsdirektör och ansvarig för strategi- och affärsutveckling. Koncernledningen träffas två gånger per månad.