Äldrekontakt hjälper äldre med matinköp

Corona-pandemin slår extra hårt mot våra äldre som uppmanas av Folkhälsomyndigheten att stanna hemma, undvika social kontakt och inte besöka matbutiker. Det är en utmanande situation för många, men speciellt för de allra äldsta som inte har möjlighet att handla via internet och som saknar hemtjänst eller anhöriga i sin närhet.

Coop samarbetar därför med den ideella organisationen Äldrekontakt som nu hjälper isolerade äldre att handla mat genom att sammanföra äldre med volontärer i närområdet. Kontakten med de äldre sker per telefon, vilket är mycket uppskattat av denna grupp, och matkassen lämnas utanför dörren för att minska risken för smittspridning.

För att underlätta inköpet kan de volontärer som handlar åt en äldre betala med en digital inköpstjänst i Coops butiker, för att inte själva behöva ligga ute med pengar. Betalningen hanteras då istället i efterhand via faktura och regleras utifrån det betalmedel som den äldre har tillgång till.

Hur anmäler jag en äldre?

Äldre personer som är över 70 år och som inte kan handla själva på internet eller få hjälp med matinköp från hemtjänst eller anhöriga är välkomna att göra en intresseanmälan via Äldrekontakts hemsida.

Äldrekontakt ringer därefter upp och utvärderar behovet samt säkerställer att det finns volontärer på orten som kan hjälpa till. Äldrekontakt är idag etablerade i 35 kommuner runt om i landet och kommer att hjälpa till efter bästa förmåga och utifrån tillgängliga volontärer som anmält intresse att hjälpa till.

Hur anmäler jag mig som volontär?

Personer som inte själva är i riskgrupp och vill hjälpa äldre personer med matinköp är välkomna att göra en intresseanmälan via Äldrekontakts hemsida.

Om Äldrekontakt

Äldrekontakt är en ideell organisation som arbetar för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos Sveriges allra äldsta. De har utvecklat en effektfull metod som hjälper äldre ur ensamheten genom att möjliggöra för dem att regelbundet träffa jämnåriga i samma situation och umgås över generationsgränserna. Verksamheten omfattar 75 grupper i 35 kommuner och ger varje månad cirka 600 gäster möjlighet att träffa varandra tack vare cirka 1 000 volontärer som alla bidrar med att: leda sin grupp, skjutsa och ledsaga gäster eller öppna upp sitt hem och bjuda på fika.

Under Corona-pandemin hjälper Äldrekontakt sina äldre gäster hjälp med matinköp och fortsatt socialt umgänge i grupp via telefon. Läs mer om Äldrekontakt här.