Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna gällande ägarombudsvalet.

 • Varför ska jag rösta?

  Pil

  Coop ägs, via konsumentföreningar, av sina medlemmar. Genom att rösta i valet väljer du vem som ska företräda dig som medlem och bli länken mellan medlemmarna, din konsumentförening och Coop. Som tack för att du röstar får du 2022 poäng. Poängen sätts in på ditt Coop-konto i början av mars 2022.

 • Vad är ett ägarombud?

  Pil

  Ett ägarombud är länken mellan medlemmarna, din konsumentförening och Coop. Ägarombudet är valt av medlemmarna att vara deras språkrör och ombud. Ägarombudets huvuduppgift är att företräda medlemmarna, informera om medlemskapet och sprida kunskap inom hållbar konsumtion. Ägarombudet är oftast kopplat till en butik och röstas fram vartannat år.

  Ägarombudet är också representant för medlemmarna på föreningens stämma

 • För hur lång tid väljs ett ägarombud?

  Pil

  Mandatperioden för ett ägarombud är två år

 • Hur många ägarombud ska väljas till varje butik?

  Pil

  Det varierar mellan de olika föreningarna men vanligtvis ska 1-2 ägarombud per butik/butikskluster väljas.

 • När sker valet av ägarombud?

  Pil

  24 januari 2022 till 6 februari 2022

 • Vem får rösta i valet?

  Pil

  Alla som är medlemmar i den aktuella föreningen har rösträtt. Om du har extrakort som är knutet till någon annans medlemskap har du inte rösträtt.

  Juridisk person (företag, organisation etc.) som är medlem i föreningen har också rösträtt. Den som röstar för den juridiska personens räkning måste styrka sin rätt att rösta genom fullmakt som är undertecknad av företrädare för den juridiska personen. Fullmakten får vara högst ett år gammal. Registreringsbevis för den juridiska personen ska också bifogas. Den som enligt registreringsbeviset ensam får företräda den juridiska personen får rösta utan särskild fullmakt. Du som röstar för en juridisk persons räkning behöver i god tid innan valperiodens slut kontakta medlemsservice på 0771-171717, knappval 2+2 för att registrera dig som röstberättigad.

 • Hur röstar jag i valet?

  Pil

  När det är val (24 januari till 6 februari 2022) så kan du rösta via medlemspunkten i din lokala Coop butik eller via webben på www.coop.se/val

 • Kan jag ställa upp i valet?

  Pil

  Nej, kandideringsperioden för ägarombudsvalet avslutades 31 oktober 2021.

 • Vad är en valberedning?

  Pil

  Valberedningen består av förtroendevalda personer som har till uppgift att kontakta och intervjua alla ägarombudskandidater. Valberedningen lägger sedan ett förslag på vilka kandidater som de anser är mest lämpade för uppdraget.

 • Vad är valberedningens förslag?

  Pil

  Valberedningens uppgift är att intervjua alla kandidater. De lämnar sedan sitt förslag på vilka de anser vara mest lämpande för uppdraget

 • Varför kan jag inte rösta?

  Pil
  1. Du är inte medlem.
  2. Du har ett extrakort. Du kan inte rösta om ditt kort är ett extrakort som är knutet till någon annans medlemskap.
  3. Du har skrivit fel ID-nummer och/eller personnummer.
  4. Du har redan röstat en gång.
  5. Du blev medlem efter 1 januari 2022 och inte hunnit registreras i röstningsverktyget. Kontakta medlemsservice på 0771-171717, knappval 2+2 så hjälper de dig.
  6. Du är medlem i en förening som inte har ägarombud.

  Fungerar det ändå inte? Kontakta medlemsservice på 0771-171717, knappval 2+2.

 • Jag har tidigare tillhört KF:s direktanslutna medlemmar och nu tillhör jag en annan förening. Varför då?

  Pil

  Läs mer om detta genom att klicka här.

 • Vilka föreningar har ägarombudsval?

  Pil

  Konsumentföreningen Stockholm
  Coop Väst
  Coop Norrbotten
  Coop Nord
  Coop Mitt
  Coop Värmland
  Coop Kristianstad Blekinge
  Coop Gotland
  Coop Oskarshamn

 • Jag är medlem i en förening som inte har ägarombud. Varför har de inte det?

  Pil

  Kontakta föreningen där du är medlem för att få information om hur deras parlamentariska organisation ser ut. Kontaktuppgifter finns här.

 • Var kan jag rösta?

  Pil

  Du kan antingen rösta via medlemspunkten i butiken (då endast på de kandidater som är kopplade till den specifika butiken) eller rösta via webben på coop.se/val

 • Får jag ändra mig om jag redan röstat en gång?

  Pil

  Nej, efter du har lagt din röst så kan du inte ändra dig. Du kan endast rösta en gång.

 • Hur många gånger kan man rösta?

  Pil

  Varje medlem har en röst och kan rösta en gång.

 • Jag är medlem i flera föreningar, får jag rösta i alla föreningar jag är medlem i?

  Pil

  Ja, är du medlem i flera konsumentföreningar och betalat din medlemsavgift så får du rösta en gång per förening.

 • Hur vet jag att jag har röstat?

  Pil

  När du har röstat kommer det att stå ”Tack för din röst” på skärmen. Om du inte får en sådan hälsning har du inte tryckt på röstaknappen.

 • Varför finns det ingen kandidat på min butik?

  Pil

  Det finns inte kandidater på alla butiker. I vissa butiker har ingen kandiderat och valberedningen har inte hittat någon lämplig kandidat. Välj gärna en annan butik du känner till för att rösta.

 • Vad händer efter valet?

  Pil

  Rösterna räknas när valet är slutfört och publiceras på coop.se/val

 • Hur blir jag medlem?

  Pil

  Bli medlem här på coop.se eller i en Coop-butik. Insatsen är 100 kronor som du får tillbaka om du någon gång vill lämna din förening.

 • Har du frågor om medlemskapet?

  Pil

  Kontakta medlemsservice 0771-171717, val 2+2